آموزشگاه رادمان فرنود

Previous slide
Next slide

کارنامه های آیلتس

R 6

W 6.5

S 6.5

L  6

Total Band Score: 6

R 7

W 6.5

S 6.5

L  7.5

Total Band Score: 7

R 7

W 7

S 7.5

L  6

Total Band Score: 7

R 7.5

W 8

S 8

L  8.5

Total Band Score: 7.5

R 24

W 21

S 22

L  29

Total Band Score: 96

R 7

W 6.5

S 6.5

L  6

Total Band Score: 6

R 6.5

W 6.5

S 6.5

L  7.5

Total Band Score: 7

دپارتمان زبان انگلیسی

سازمان های طرف قرارداد

پیمایش به بالا