کارنامه و نتایج زبان آموزان

در بخش زیر می توانید نتایج و کارنامه برخی از زبان آموزان موسسه آموزشی فرنود را مشاهده کنید و به جمع زبان آموزان موفق اخذ کارنامه آیلتس بپیوندید:

Listening

8.5

Reading

7.5

Writting

6.0

Speaking

8.0

k-3-min

Listening

6.0

Reading

7.0

Writting

7.0

Speaking

7.5

Listening

7.5

Reading

6.5

Writting

6.5

Speaking

6.5

Listening

6.0

Reading

5.5

Writting

6.0

Speaking

6.0

Listening

6.0

Reading

6.0

Writting

6.0

Speaking

6.5