کارنامه و نتایج زبان آموزان

در بخش زیر می توانید نتایج و کارنامه برخی از زبان آموزان موسسه آموزشی فرنود را مشاهده کنید و به جمع زبان آموزان موفق اخذ کارنامه آیلتس بپیوندید:

Listening

7.5

Reading

7

Writting

6.5

Speaking

6.5

Total Band Score

7

Listening

8.5

Reading

7.5

Writting

6.0

Speaking

8.0

Total Band Score

7.5

k-3-pwtu46yp87urhv37x1y5lsi5u6mpwei08owkevlyudk-min

Listening

6.0

Reading

7.0

Writting

7.0

Speaking

7.5

Total Band Score

7.0

Listening

7.5

Reading

6.5

Writting

6.5

Speaking

6.5

Total Band Score

7.0

Listening

6.0

Reading

5.5

Writting

6.0

Speaking

6.0

Total Band Score

6.0

Listening

6.0

Reading

6.0

Writting

6.0

Speaking

6.5

Total Band Score

6.0

Listening

29

Reading

24

Writting

21

Speaking

22

Total Band Score

96