دوره حسابداری پیشرفته

پیش نیاز : حسابداری مقدماتی
تعداد جلسات : 10 الی 12 جلسه
مدت زمان هر جلسه : 1.5 ساعت
زمان برگزاری کلاس ها : 2 جلسه در هفته

اهداف اصلی دوره 

۱-آشنایی باحسابداری مالی بصورت کامل
۲-آشنایی با حسابداری بهای تمام شده
۳-تهیه صورت های مالی
۴-اظهارنامه مالیات عملکرد وتهیه اسناد وتراز های مالی جهت ارائه به اداره دارایی

ویژگی های دوره:

دراین دوره هنرجویان دوره های ویژه بازار کار مانند معاملات فصلی و کار بانرم افزار را نیز آموزش میبینند.

فهرست مطالب

دوره های مرتبط

پیمایش به بالا