دوره بهداشت و ایمنی (HSE)

پیش نیاز: ندارد
تعداد جلسات: سه جلسه سه ساعته
زمان برگزاری کلاسها: هفته ای یک جلسه
رده سنی: بالای ۱۸ سال

اهداف دوره

اصول و مبانی مهم رعایت الزامات سلامت بهداشت و ایمنی کار و همچنین آشنایی با احتیاط ها و ممنوعات ،ایمنی و حافظت فنی و ارگونومی از اهداف اصلی و مهم این دوره می باشد .

فهرست مطالب

دوره های مرتبط

پیمایش به بالا