دوره خط و نقاشی

پیش نیاز : ندارد
رده سنی : 9سال به بالا
تعداد جلسات هر ترم :10 جلسه
مدت زمان هر جلسه : 1.5 ساعت

اهداف اصلی دوره 

دوره خوشنویسی : آموزش خط با مداد و خودکار و آموزش خط شکسته و نستعلیق و خط تحریری

دوره نقاشی : آموزش تکنیک تصویر سازی با آبرنگ ، مدادرنگی ،گواش، زغال ، سیاه قلم

فهرست مطالب

دوره های مرتبط

پیمایش به بالا