کلاس های آنلاین

نرم افزار های مورد نیاز جهت ورود به کلاس های آنلاین موسسه زبان رادمان فرنود در قسمت زیر می باشد: 

نیازمندیهای ورود به کلاس آنلاین

ورود به کلاس های آنلاین

با انتخاب نام هر کلاس به آدرس کلاس مربوطه منتقل میشوید:
پیمایش به بالا